ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο θαυμαστός κόσμος των διαμαντιών!
Ο θαυμαστός κόσμος των διαμαντιών!
Posted in Νέα

Ο θαυμαστός κόσμος των διαμαντιών!

Τα διαμάντια είναι παντοτινά! Στο κείμενο που ακολουθεί, οι ειδικοί μας θα σας βοηθήσουν να μάθετε ό,τι χρειάζεται για να διαλέξετε τα δικά σας αιώνια διαμάντια.

Δυο λόγια για το πολύτιμο διαμάντι…

Το σκληρότερο υλικό του κόσμου, το διαμάντι, είναι φτιαγμένο από ένα και μόνο απλό στοιχείο: άνθρακα. Η σκληρότητά του οφείλεται τόσο στην με μορφή πλέγματος δομή του όσο και στους ισχυρούς δεσμούς που ενώνουν τα άτομα του άνθρακα μεταξύ τους. Η λαμπρότητά του ωστόσο, οφείλεται στην χειρονακτική δουλειά που γίνεται στο κόψιμο και την λείανσή του.

Τα τέσσερα σημαντικότερα χαρακτηριστικά όταν θέλουμε να προσδιορίσουμε την αξία του, είναι τα
4Cs: κόψιμο, καθαρότητα, χρώμα, βάρος (cut, clarity, color, carat). Οι εκτιμητές διαμαντιών παγκοσμίως, χρησιμοποιούν αυτά τα τέσσερα κριτήρια ως οδηγό για την βαθμολόγηση/αξιολόγηση ενός διαμαντιού.

Γι’ αυτό, όταν αγοράζετε κάποιο κόσμημα ή κάποιο διαμάντι, θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά.

Κόψιμο (Cut)

To “κόψιμο” ενός διαμαντιού χαρακτηρίζει τόσο το σχήμα του όσο και την ανακλαστική του ποιότητα. Το “στρογγυλό λαμπρό (round brilliant)” είναι το πιο σύνηθες και δημοφιλές κόψιμο διαμαντιού, καθώς επιτρέπει στο φως να ανακλάται μέσα στο διαμάντι και να επιστρέφει στο μάτι του παρατηρητή, δίνοντας μια σπινθηροβόλα λάμψη. Ένα στρογγυλό λαμπρό διαμάντι αποτελείται από 58 έδρες, το συμμετρικό κόψιμο των οποίων, σε συνδυασμό με το μήκος και πλάτος του, είναι αυτό που δημιουργεί την ανάκλαση του φωτός και καθορίζει την βαθμολογία κοψίματος.

Εικονα GIA-cut-scale

Διαλέγοντας βαθμολογία κοψίματος (βαθμολόγηση κατά GIA *):

*(GIA: Gemological Institute of America – Γεμολογικό Ινστιτούτο της Αμερικήςhttp://www.gia.edu/)

Εξαιρετικό (Excellent): Μέγιστη λάμψη και φωτεινότητα. Ανακλά σχεδόν όλο το φως που εισέρχεται στο διαμάντι, δημιουργώντας ένα μοναδικό λαμπύρισμα.

Πολύ Καλό (Very Good): Ανακλά το μεγαλύτερο μέρος τους φωτός που εισέρχεται στο διαμάντι, επιτρέποντας την δημιουργία πολύ υψηλής ποιότητας λάμψη και φωτεινότητα. Είναι εξαιρετικό κάτω από φυσικό φως, ενώ το κόστος του είναι χαμηλότερο.

Καλό (Good): Ανακλά αρκετά μεγάλο μέρος του φωτός που εισέρχεται στο διαμάντι, δίνοντάς του μια εμφάνιση άνω του μετρίου. Σίγουρα έχει μια καλή σχέση τιμής / απόδοσης.

Ικανοποιητικό (Fair): Επιτρέπει σε ένα μεγάλο μέρος του φωτός που εισέρχεται στο διαμάντι να εξέρχεται από την βάση του, μειώνοντας έτσι την συνολική του λάμψη και φωτεινότητα. Είναι αποδεκτό σε μικρότερα διαμάντια.

Φτωχό (Poor): Επιτρέπει στο μεγαλύτερο μέρος του φωτός που εισέρχεται στο διαμάντι να εξέρχεται από την βάση του και από τα πλάγια, αφαιρώντας την ζωντάνια και δίνοντάς του μια όψη αδιάφορη ακόμη και σε ένα μη ειδικευμένο μάτι.

Χρώμα (Color)

Στην πραγματικότητα είναι η απουσία χρώματος αυτή που δίνει την βαθμολόγηση σε ένα διαμάντι. Ένα απαλλαγμένο από άλλες χημικές ουσίες και τέλεια δομημένο διαμάντι δεν έχει καμία απόχρωση, γι’ αυτό και έχει υψηλότερη αξία. Για να υπολογίσουμε το χρώμα, συγκρίνουμε το διαμάντι με πετρώματα που έχουν ένα αναγνωρισμένο χρώμα, κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες φωτός. Αυτή η διαδικασία δίνει μια βαθμολόγηση όσο αφορά το χρώμα σε μια κλίμακα από D (καλύτερο) ως Z.

H χρωματική διάκριση είναι ανεπαίσθητη και δεν είναι διακριτή από ένα απαίδευτο μάτι. Παρ’ όλα αυτά παίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα και τιμή ενός διαμαντιού.

Εικονα GIA-color-scale

Καθαρότητα (Clarity)

Τα διαμάντια σχηματίζονται στο ανώτερο επίπεδο του μανδύα της Γης, κάτω από συνθήκες εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίες και πίεσης. Γι’ αυτό κάθε διαμάντι έχει συγκεκριμένα εσωτερικά χαρακτηριστικά, το λεγόμενο “έγκλεισμα” (κάποιο ξένο σώμα στο εσωτερικό του) και εξωτερικά, το λεγόμενο “ατέλεια”. Το μέγεθος, η φυσιογνωμία και η θέση αυτών των χαρακτηριστικών καθορίζουν τον βαθμό καθαρότητας και κατά συνέπεια την αξία ενός διαμαντιού.

Η βαθμολόγηση της καθαρότητας κατά την GIA, είναι η ακόλουθη:

Αψεγάδιαστο (
FL: Flawless): Κανένα έγκλεισμα ή ατέλεια, ορατά σε μεγέθυνση 10x

Εσωτερικά Αψεγάδιαστο (
IF: Internally Flawless): Κανένα έγκλεισμα ορατό σε μεγέθυνση 10x

Πάρα πολύ μικρό έγκλεισμα (
VVS1 / VVS2: Very Very Slightly Included): Έγκλεισμα τόσο μικρό που γίνεται δύσκολα ορατό από έναν έμπειρο αξιολογητή σε μεγέθυνση 10x

Πολύ μικρό έγκλεισμα (
VS1/VS2: Very Slightly Included): Έγκλεισμα το οποίο εντοπίζεται με δυσκολία σε μεγέθυνση 10x, αλλά θεωρείται αμελητέο

Μικρό έγκλεισμα (
SI1/SI2: Slightly Included): Έγκλεισμα παρατηρήσιμο σε μεγέθυνση 10x

Έγκλεισμα (
I1/I2/I3: Included): Έγκλεισμα εμφανές σε μεγέθυνση 10x, το οποίο επηρεάζει την διαπερατότητα και την λάμψη

Εικονα GIA-clarity-scale

 

Εικονα carat-clarity-color-cut

Βάρος σε καράτια (Carat Weight)

Το βάρος σε καράτια ενός διαμαντιού καθορίζει το πραγματικό του βάρος. Ένα μετρικό καράτι ισούται με 200 γραμμάρια. Αναγράφεται μαζί με το πρώτο δεκαδικό για περισσότερη ακρίβεια. Η τιμή του καρατιού του διαμαντιού για κάθε κατηγορία κοψίματος, χρώματος και καθαρότητας αυξάνεται όσο μεγαλύτερο είναι το συνολικό βάρος σε καράτια, καθώς όσο μεγαλύτερο είναι τόσο και πιο σπάνιο και με μεγάλη ζήτηση. Το μέγεθος ενός διαμαντιού αυξάνει όσο μεγαλύετερο είναι το βάρος του σε καράτια, αλλά εξαρτάται βέβαια και από το κόψιμο του διαμαντιού.

Εικονα carats

Συμπεράσματα

Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από τα παραπάνω, η αξιολόγηση ενός διαμαντιού είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία, που μπορεί να γίνει μόνο από ειδικευμένους και διαπιστευμένους ανθρώπους που λέγονται
γεμολόγοι. Η διαπίστευσή τους γίνεται παγκόσμια από την GIA.

Όταν λοιπόν αποφασίζουμε να προβούμε στην αγορά ενός κοσμήματος με διαμάντι(/α), ζητάμε να δούμε οπωσδήποτε τις πιστοποιήσεις του που καθορίζουν και την αξία του. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ο οίκος κατασκευής του κοσμήματος να διαθέτει τον δικό του γεμολόγο.

(H FaCadoro διαθέτει δικό της διαπιστευμένο γεμολόγο, έναν από τους λίγους στην Ελλάδα)

Εικονα GEO9849ab

 

Start typing and press Enter to search

Καλάθι Αγορών