WORLDWIDE SHIPPING
NEXUS
  • NEXUS Earrings ENXS-05006

   38

   NEXUS Earrings ENXS-05006 NEXUS earrings in 925 sterling silver, silver plated.

  • NEXUS Bracelet ENXS-01013

   40

   NEXUS Earrings ENXS-01013 NEXUS Earrings in 925 sterling silver, gold plated.

  • NEXUS Earrings ENXS-05007

   50

   NEXUS Earrings ENXS-05007 NEXUS earrings in 925 sterling silver, silver or gold plated.

  • NEXUS Earrings ΕΝΧS-11002

   70

   NEXUS Earrings ΕΝΧS-11002 NEXUS Earrings in 925 sterling silver, gold plated.

  • NEXUS Earrings ΕΝΧS-11001

   70

   NEXUS Earrings ΕΝΧS-11001 NEXUS Earrings in 925 sterling silver, gold plated.

  • NEXUS Earrings ENXS-08002

   70

   NEXUS Earrings ENXS-08002 NEXUS earrings in 925 sterling silver, gold and silver plated.

  • NEXUS Earrings ENXS-08001

   70

   NEXUS Earrings ENXS-08001 NEXUS earrings in 925 sterling silver, gold and silver plated.

  • NEXUS Earrings ENXS-07002

   70

   NEXUS Earrings ENXS-07002 NEXUS earrings in 925 sterling silver, gold plated.

  • NEXUS Earrings ENXS-07001

   70

   NEXUS Earrings ENXS-07001 NEXUS earrings in 925 sterling silver, gold plated.

  • NEXUS Earrings ENXS-06002

   70

   NEXUS Earrings ENXS-06002 NEXUS earrings in 925 sterling silver, silver and gold plated.

  • NEXUS Earrings ENXS-06001

   70

   NEXUS Earrings ENXS-06001 NEXUS earrings in 925 sterling silver, silver and gold plated.

  • NEXUS Earrings ENXS-05002

   70

   NEXUS Earrings ENXS-05002 NEXUS earrings in 925 sterling silver, silver plated.

  • NEXUS Earrings ENXS-05001

   70

   NEXUS Earrings ENXS-05001 NEXUS earrings in 925 sterling silver, silver plated.

  • NEXUS Earrings ENXS-01002

   70

   NEXUS Earrings ENXS-01002 NEXUS earrings in 925 sterling silver, rose and silver plated.

  • NEXUS Earrings ENXS-01001

   70

   NEXUS Earrings ENXS-01001 NEXUS earrings in 925 sterling silver, rose and silver plated.

  • NEXUS Earrings ΕΝΧS-13003

   70

   NEXUS Earrings ΕΝΧS-13003 NEXUS Earrings in 925 sterling silver, gold or rose or platinum plated.

  • NEXUS Ring RNXS-25000

   75

   NEXUS Ring RNXS-25000 NEXUS Ring in 925 sterling silver, gold plated.

  • NEXUS Bracelet ΒΝΧS-11001

   80

   NEXUS Bracelet ΒΝΧS-11001 NEXUS Bracelet in 925 sterling silver, gold plated.

  • NEXUS Pendant PNXS-08001

   80

   NEXUS Pendant PNXS-08001 NEXUS pendant in 925 sterling silver, silver plated, on a chord.

  • NEXUS Pendant PNXS-07001

   80

   NEXUS Pendant PNXS-07001 NEXUS pendant in 925 sterling silver, gold plated, on a chord.

  • NEXUS Bracelet BNXS-08001

   80

   NEXUS Bracelet BNXS-08001 NEXUS, bracelet in 925 sterling silver, gold and silver plated.

  • NEXUS Bracelet BNXS-07001

   80

   NEXUS Bracelet BNXS-07001 NEXUS, bracelet in 925 sterling silver, gold plated.

  • NEXUS Pendant PNXS-06001

   80

   NEXUS Pendant PNXS-06001 NEXUS pendant in 925 sterling silver, gold plated, on a chord.

  • NEXUS Bracelet BNXS-06001

   80

   NEXUS Bracelet BNXS-06001 NEXUS bracelet in 925 sterling silver, silver and gold plated.

  • NEXUS Bracelet BNXS-05001

   80

   NEXUS Bracelet BNXS-05001 NEXUS bracelet in 925 sterling silver, silver plated.

  • NEXUS Bracelet BNXS-01001

   80

   NEXUS Bracelet BNXS-01001 NEXUS bracelet in 925 sterling silver, rose and silver plated.

  • NEXUS Bracelet BNXS-05001A

   80

   NEXUS Bracelet BNXS-05001A NEXUS bracelet in 925 sterling silver, silver plated.

  • NEXUS Ring RNXS-28000

   80

   NEXUS Ring RNXS-28000 NEXUS Ring in 925 sterling silver,  gold or rose or silver plated.

  • NEXUS Earrings ΕΝΧS-11003

   90

   NEXUS Earrings ΕΝΧS-11003 NEXUS Earrings in 925 sterling silver, gold plated.

  • NEXUS Bracelet ΒΝΧS-11002

   90

   NEXUS Bracelet ΒΝΧS-11002 NEXUS Bracelet in 925 sterling silver, gold plated.

  • NEXUS Pendant CNXS-11002

   90

   NEXUS Pendant CNXS-11002 NEXUS Pendant in 925 sterling silver, gold plated, on a chain 50cm.

  • NEXUS Pendant CNXS-11001

   90

   NEXUS Pendant CNXS-11001 NEXUS Pendant in 925 sterling silver, gold plated, on a chain 50cm.

  • NEXUS Pendant CNXS-08002

   90

   NEXUS Pendant CNXS-08002 NEXUS pendant in 925 sterling silver, gold and silver plated, on a 50cm chain.

  • NEXUS Pendant CNXS-08001

   90

   NEXUS Pendant CNXS-08001 NEXUS pendant in 925 sterling silver, gold and silver plated, on a 50cm chain.

  • NEXUS Earrings ENXS-08003

   90

   NEXUS Earrings ENXS-08003 NEXUS earrings in 925 sterling silver, gold and silver plated.

  • NEXUS Bracelet BNXS-08002

   90

   NEXUS Bracelet BNXS-08002 NEXUS, bracelet in 925 sterling silver, gold plated.

  • NEXUS Bracelet BNXS-07002

   90

   NEXUS Bracelet BNXS-07002 NEXUS, bracelet in 925 sterling silver, gold plated.

  • NEXUS Earrings ENXS-07003

   90

   NEXUS Earrings ENXS-07003 NEXUS earrings in 925 sterling silver, gold plated.

  • NEXUS Pendant CNXS-07002

   90

   NEXUS Pendant CNXS-07002 NEXUS pendant in 925 sterling silver, gold plated, on a 50cm chain.

  • NEXUS Pendant CNXS-07001

   90

   NEXUS Pendant CNXS-07001 NEXUS pendant in 925 sterling silver, gold plated, on a 50cm chain.

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart